ขอบบาง (THIN)

วัสดุปิดขอบ พีวีซีปิดขอบ /EDGE BANDING ประเภทขอบบาง

       พวกเรามั่นใจเมื่อท่านได้ลองใช้สินค้าประเภทนี้  ของทางบริษัทจะรู้สึกได้ว่ามีคุณภาพเป็นที่พอใจได้มาตราฐาน ฝ่ายผลิตทำงานง่ายไม่มีความเสียหายด้านการผลิตด้วยคุณภาพ (Primer) ที่มีคุณภาพสูงและเนื้อกาวเต็มแผ่น ของวัสดุปิดขอบ สังเกตเห็น ได้ชัดเจนช่วยให้การยึดติดชิ้นงานได้ดีเยี่ยม