ซุปเปอร์แม็ต

  วัสุดปิดขอบ พีวีซีปิดขอบ ประเภท ซุปเปอร์แม็ต  
       จากกระบวกการแม็ตที่มีความละเอียด  บวกกับความชำนาญจากผู้เชียวชาญด้านโพลิเมอร์ทำให้วัสดุปิดขอบประเภทนี้จะเหมือนกับชิ้นงานและความต้องการของลูกค้า  และบวกกับการเคลือบยูวีทำให้มีความทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยมทำให้เฟอร์นิเจอร์ของท่านดูสวยงามมีมูลค่า