ลายไม้วัสดุปิดขอบ/พีวีซีปิดขอบ / EDGE BANDING  ประเภทลายไม้ 
 

       ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ความรู้ทางด้านโพลีเมอร์  ทำให้การแม็ตสีวัตดุปิดขอบได้ตามความต้องการสี และลวดลายรวมถึงเท็กเจอร์จะออกมาเหมือนกับชิ้นงานที่ให้แม็ต เมื่อทำการติดกับชิ้นงานแล้วจะดูสวยงามสะดุดตา และเมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ว่า เป็นผิวเดียวกับชิ้นงานเลยทีเดียว
 
 
  ย้อนกลับ