ไฮกรอส

วัสดุปิดขอบ/พีวีซีปิดขอบ /EDGE BANDING ประเภทไฮกรอส
 
         พวกเราใช้วัสดุ UV คุณภาพสูงจากเยอรมันในการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าด้วยการยกระดับเกรดให้สูงขึ้นทำให้ตัวสินค้า มีความทนทานต่อรอยขีดข่วนและมีความมันเงาที่แท้จริง 
 
89-10618 (HG)
89-0345 (HG)
89-1729 (HG)
89-1498 (HG)
89-10501 (HG)
98-9280 (HG)
998-4839 (HG)
98-10986 (HG)
889-9289 (HG)
89-9156 (HG)
89-9155 (HG)
98-12872 (HG)
89-00225 (HG)
89-9661 (HG)
89-270 (HG)
889-3143 (HG)
889-773 (HG)
889-3142 (HG)
89-3144 (HG)
889-6131 (HG)
889-6134 (HG)
889-595 (HG)
89-597 (HG)