ไฮกรอส

วัสดุปิดขอบ/พีวีซีปิดขอบ /EDGE BANDING ประเภทไฮกรอส
 
       พวกเราใช้วัสดุ UV คุณภาพสูงจากเยอรมันในการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าด้วยการยกระดับเกรดให้สูงขึ้นทำให้ตัวสินค้า มีความทนทานต่อรอยขีดข่วนและมีความมันเงาที่แท้จริง 

เอจปิดขอบเฟอร์นิเจอร์ / วัสดุปิดขอบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไฮกลอส ขอบ PVC และ ขอบ ABS สำหรับเฟอร์นิเจอร์งานไฮกลอส เอจปิดขอบเฟอร์นิเจอร์ / วัสดุปิดขอบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไฮกลอส ขอบ PVC และ ขอบ ABS สำหรับเฟอร์นิเจอร์งานไฮกลอส
 
เอจปิดขอบเฟอร์นิเจอร์ / วัสดุปิดขอบเฟอร์นิเจอร์ประเภทไฮกลอส ขอบ PVC และ ขอบ ABS สำหรับเฟอร์นิเจอร์งานไฮกลอส
98-B14TG156
98-10986
98-13077
98-12872
98-13844
98-B14TG60
98-9280
98-4839
98-13382
89-6134
89-6131
89-3142
89-3143
89-773
89-595
89-5304
89-10146
89-270 (HG)-ผิวไฮกลอส
89-9661
89-8167
89-B14TG11
89-9156
89-9289
89-10141
Page
of 2