สีสเปเชียล

          ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ ความรู้ทางด้านโพลีเมอร์ของ 9889 ทำให้การแมตช์สีวัสดุปิดขอบ /เอจปิดขอบเฟอร์นิเจอร์ได้สี ลาย และเทกเจอร์ที่ออกมาสวยเหมือนกับชิ้นงานที่นำมาแมตช์ ซึ่งเราได้ทำการแมตช์กับแผ่นและไม้จากหลากหลายที่ขึ้นใหม่อยู่ตลอด  ทำให้มีสีใหม่ๆ ให้ลูกค้าได้เลือกมากมาย โดยหมวดนี้จะเป็นสีพิเศษที่แตกต่างจากหมวดอื่นๆ อาทิเช่น เอจติดขอบที่มีลายกากเพชร เอจปิดขอบที่เลียนแบบเทกเจอร์ให้มีความคล้ายคลึงกับเอจปิดขอบประเภทอลูมิเนียม แต่มีราคาที่ถูกลงมา เป็นต้น

วัสดุปิดขอบ เอจปิดขอบ เอจจิ้ง พีวีซีปิดขอบ เอจพีวีซี เอจเอบีเอส ขอบพีวีซี ขอบเอบีเอส ขอบ PVC ขอบ ABS สีพิเศษ


 

98-13382
98-7084
98-4839
98-4842
98-9280
98-B14TG59
98-9581
98-B14TG74
98-10985
98-10884
98-7083
98-B14TG60
98-B14TG73
98-B14TG68
98-B14TG69
98-13844
98-13078
98-14062
98-B14TG67
98-14061
98-12872
98-13077
98-16294